Všechny návody

Pseudotřídy

Pokud potřebujete nastavit vlastnosti selektorům ve specifických okamžicích, tak můžete využít pseudotřídy, které jsou určeny přesně k těmto účelům.

Úvod

Pseudotřídy můžeme použít k nadefinování vlasností jednotlivých elementů. Například k nadefinování odkazů nebo vnořených elementů.

Syntax

Základní zápis pseudotřídy je v následujcím tvaru: selektor:pseudotrida {vlastnost: hodnota;}

Druhy

Pseudotřídy odkazů

Tyto pseudotřídy můžeme použít k nastylování stavu odkazů, což specificky znamená možnosti nastavení vlastností odkazu před a po jeho navštívením, najetí myší na odkaz, po užití odkazu. Níže se můžete podívat na příklad jak zapsat tyto stavy:

a:link {vlastnost: hodnota;}
/* pomocí :link nastavíme vlastnost odkazu, pokud ještě nebyl navštíven */

a:visited {vlastnost: hodnota;}
/* pomocí :visited nastavíme vlastnost pro odkaz, jenž už byl navštíven */

a:hover {vlastnost: hodnota;}
/* pomocí :hover nastavíme vlastnost, která se využije pokud na daný odkaz najedeme myší */

a:active {vlastnost: hodnota;}
/* pomocí :active nastavíme vlastnost, která se využije po aktivování odkazu uživatelem */

Praktická ukázka využití u odkazů je dostupná zde:

Pseudotřídy vnořených elementů

Tyto pseudotřídy ovlivní dané elementy pokud splňují danou pozici.